Historien om Juniorholdturneringen.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Sportsjournalisternes Golf Klub er en anelse stolt af den landsdækkende hold-juniorturnering, som vi introducerede i 1972, og som - med undtagelse af 1973 - har været spillet hvert år lige siden.

Ideen blev (vistnok) oprindeligt født af vort udmærkede medlem, den tidligere fodboldmålmand - mange år hos B 1903 og mange gange reserve for Henry From på landsholdet - Jørn Larsen (i vores terminologi Larsini), som med hjemmebane i Helsingør var blevet totalt grebet af golfspillet. Ved siden af sit eget spil - og selvfølgelig sit farverige arbejde på BT's dengang meget livlige sportsredaktion - var han begyndt at arbejde som juniorleder i Helsingør Golfklub.

Dengang var golf noget andet end i dag. Der var ikke meget mere end 4.000 golfspillere i hele kongeriget, og i sagens natur var langt de fleste velsituerede (som det hed!) mænd i deres bedste alder, som havde mulighed for at transportere sig ud til de få eksisterende golfbaner, som i sagens natur lå lidt uden for alfarvej.

Men golfbanen i Helsingør lå ganske tæt på byen, og golfklubben havde fået lokket nogle af de mange fodboldspillende skoledrenge til at gribe cyklen og slå et smut forbi golfbanen for at snuse til det lille spil. Derfor havde Helsingør et relativt stort antal juniorer - som altså i slutningen af 1960'erne fik et par entusiastiske ledere: Ovennævnte Jørn Larsen og den kendte håndboldspiller og danselærer Arne Sørensen - i vores terminologi Rumbakongen - som også blev et af vore skattede medlemmer.

På dette tidspunkt i historien var det sportslige niveau i Danmark i stort set alle sportsgrene på et niveau, så sportspressen uge efter uge var henvist til at hyldefantastiske bronzemedaljer og hæderlige nederlag. Der var - objektivt set - ikke meget at råbe hurra for. Den meget lille og helt upåagtede golfsport havde dog ind imellem haft nogle ganske flotte resultater - bl.a. et par skandinaviske mesterskaber til Niels Elsøe og Niels Thygesen - den senere økonomiske vismand, formand for Københavns Golf Klub og for Dansk Golf Union.

Men helt generelt var dansk idræt gennemsyret af hæderlige tabere!

Det var Larsini ved at blive godt træt af. Derfor gik hans idé ud på, at vi skulle gøre en indsats for at spotte danske golftalenter på et tidligt tidspunkt, og vi skulle gøre dem til vindere! Og det var baggrunden for, at Sportsjournalisternes Juniorturnering blev designet, som den blev - et design som har fulgt den lige siden.

Men hvorfor skulle Sportsjournalisternes Golf Klub overhovedet beflitte sig med den slags? Var golfen for os ikke bare en ny måde at røre os lidt på, når vi nu ikke længere havde knæ eller alder til at gøre os på diverse fod- og håndboldhold?

Hvorfor nu det?

Jo, dét var golfen - men det fantastiske var, at vi alle lynhurtigt blev  grebet af vores nye spil, at vi begyndte at sætte det højere end vores oprindelige sportsgrene. Og vi blev også hurtigt - flot hjulpet af nogle fremsynede ledere iDansk Golf Union, først og fremmest den glade bogtrykker Jens Kampmann - enige om, at golfsporten var et reelt stedbarn i danske medier og derfor var ukendt for stort set alle danskere.

Derfor blev vi grebet af en pædagogisk trang til at gøre omverdenen opmærksom på de store sportslige og sociale udfordringer og glæder, golfsporten indeholder.

Og netop derfor blev to af formålene for vores forening "… at udbrede kendskabet til golfspillet i Danmark" og "…at stimulere ungdommens interesse for golfspillet". Disse to formål står stadig øverst i vores formålsparagraf.

En lille sidebemærkning, som ikke har så meget med juniorturneringen at gøre: Dengang var der virkelig politisk modstand mod golfspillet i dette land (natur-vandaler, de rige svin mmm), så det var ingenlunde nogen let gang på jorden at overbevise redaktører om, at et godt dansk resultat eller etableringen af en ny golfbane fortjente andet end stærkt negativ omtale. Holdningen hos flertallet af befolkningen ændrede sig først rigtig mærkbart hen mod midten af 1980'erne.

Så med denne baggrund mente vi, at det ville være en god idé at etablere en landsdækkende turnering for de største talenter i golfklubberne. Og i overensstemmelse med vinder-ideen, blev det til en scratchturnering, hvor det ellers så socialt fremmende handicapsystem blev sat ud af kraft. Vi ville fremelske de absolut bedste.

Kludekræmmeren introduceres

Initiativet blev indgående beskrevet i DGU's blad GOLF i novemberudgaven 1972. Forfatteren var bladets redaktør Jørgen Krøll - som også blev et af vore mangeårige medlemmer. Her er et lille uddrag:

"Sportsjournalisternes Golf Klub er med sine tredive medlemmer så glad for den megen velvilje, de møder overalt i de danske klubber, at de gang på gang gør en fin indsats for at hjælpe dansk golf og navnlig golfungdommen. Men jeg ved ganske bestemt, at alle sportsjournalisterne - uden at skele til noget professionelt - glæder sig over hver lille tjeneste, de kan gøre dansk golf.

I efterårsferien havde de i samarbejde med Dansk Golf Union og med golfentusiasten Kai Ginsborg, arrangeret en helt ny form for holdmatch, som foregik på 23 af landets golfbaner på samme tid med første start fredag den 20. oktober kl. 9 i så skønt vejr, at succes'en var sikret for de 213 deltagere.

Førstepræmien bestod i en rejse til England, hvor tremandsholdet vil få lejlighed til at deltage i en åben juniorturnering og derefter mulighed for at overvære en del af British Open i sommeren 1973…

Herefter detaljer om turneringens afvikling.

Og her hører vi for første gang navnet Kai Ginsborg, uden hvem det hele ikke var blevet til noget. Kai (i vores terminologi Kludekræmmeren, fordi han ejede og drev "DERES" tøjkæden) var en passioneret golfspiller i Helsingør også med stor interesse i at skabe nogle vindere, som senere også ville kunne blive vindere i erhvervslivet. Derfor meldte Kai sig som sponsor for den meget flotte præmie: Turen til Storbritannien.

Kreativ tænkning

Men der skulle tænkes en smule kreativt for at få turen på plads. For dengang var der nogle meget skrappe amatør-regler, der forbød spillere at modtage en krone i nogen som helst form for støtte - med mindre de blev udsendt af deres klub til en holdturnering. Derfor blev præmien designet som en rejse med det formål at spille mod en britisk klub - og når man så alligevel var derovre, kunne man jo lige så godt kaste et blik på verdens største golfturnering med dets store opbud af verdensstjerner (hvilket dengang absolut ikke var dagligdags kost for danske golfspillere!). Det var jo dét, der var det egentlig formål med turen: De unge vindere skulle studere, hvordan alle disse vindere fra hele verden førte sig frem og prøve at overføre noget af dette til deres eget spil.

Vi fik aldrig noget vrøvl med dette "kreative" arrangement - formentlig fordi DGU selv havde været med til at tænke, og fordi vinderne rent faktisk hvert år siden har spillet en match mod et britisk klubhold - noget som de danske spillere gennem årene har lært meget af. Mange af Danmarks senere mest kendte golfspillere fik deres internationale dåb som vindere af Sportsjournalisternes Juniorturnering.

Vi skylder Kludekræmmeren en stor, stor tak - også fordi han i særlige tilfælde senere i historien med kort varsel trådte til, når vi manglede en sponsor til et af vores arrangementer. Dette var årsagen til, at Kai Ginsborg i mange år var æresmedlem af vores forening.

Pudsigt nok blev juniorturneringen ikke spillet året efter den succesrige start. Da der ved fristens udløb kun havde meldt sig godt 100 deltagere, konkluderede Jørn Larsen, at interessen for at skabe vindere åbenbart ikke eksisterede i de danske golfklubber, og vi aflyste turneringen. Men det ville klubberne trods alt ikke have siddende på sig, og turneringen har været spillet hvert år siden. Undervejs har den skiftet fra 4-mands til 3-mands hold - men ellers har den kørt stort set uændret.

Juniorholdturneringen har haft følgende sponsorer siden 2004:

2004 - 2013 NYKREDIT
2014 TKB Shipping
2015 -> Made in Denmark

jøp

(redigeret februar 2016)

Seneste nyheder

Hillerød vinder Juniorholdturneringen for tredje gang

Årets finale af Sportsjournalisterne & Made in Denmarks Juniorholdturnering blev afviklet sammen med ECCO Tour-spillernes fina…

læs mere ...

Juniorer spiller Made in Denmark Pro-Am

For en lille måneds tid siden leverede Mikkel Schmitt fra Randers (th) og Carl Caspersen fra Ikast to af de bedste individuelle pr…

læs mere ...

Kokkedal-dagbog fra Carnoustie

Mandag den 16/7 tog Simon, Emil og Kasper, Søren Tidmand fra Sportsjournalisternes GK (en forening for alle golfspillende journali…

læs mere ...

Galleri